Rümeysa Bayraktar @Rumeysa_Bayraktar_41
İstanbul, 2019