BOOKTİNİK @booktinik_

Fotoğrafın İcadı ve Sanat

Çağdaş sanata baktığımızda fotoğrafın 1960 sonrası ortaya çıktığını görürüz. Fotoğraf endüstrileştikten sonra bir sanat dalı olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır.İlk dönemlerde fotoğrafın sanat olmadığını, anti sanat olduğunu savunan oldukça fazla insan vardır. Onlara göre fotoğraf bir sanat olarak sayılamazdı çünkü fotoğrafın ruhsuz ve kişiliksiz olduğunu düşünüyorlardı. Sonrasında ortaya çıkan estetik arayışlar sayesinde fotoğraf iletişim ve insanların bilgilenip gelişmesi için bir sanat aracı olarak kabul edilmeye başlamıştır. Fotoğraf makinesi sanatçıları bir çok açıdan etkilemiştir. Örneğin Ingres isimli ressam çizdiği resimleri fotoğraflamış, Gustave Courbet canlı modellere para vermemek için fotoğraftan yararlanmıştır. Heykeltıraşlar heykellerinin fotoğraflarını çekerek sergilemiş, portre çalışmalarında yakın çekim fotoğraflardan yararlanmışlardır. Güzel sanatlar fakültelerinde tiyatro bölümünde çalışan fotoğrafçılar vardır.Fotoğraf aynı zamanda bir hikayeye sahip olduğu için edebiyat alanında da sıkça kullanılmıştır.Bu etki Picasso ve Monet’in tablolarında görülmektedir.19. Yüzyılda ise Dadaist, Fütürist ve Sürrealist çalışmalarında fotoğraf makinesinin sağladığı dinamizm etkisi görülür. Günümüzde teknolojik gelişmeler ile şekillenen yeni bir sanat anlayışı hakimdir. Fotoğrafların her gerçeği farklı olarak yakalayabildiği sadece 1 fotoğraf vardır. Belli bir bakış açısında sadece 1 fotoğraf çekilebilir .Fotoğraf sanatında perspektif, ışık, kompozisyon, objektik, açı fotoğrafçının vermek istediği mesajı bir ilke olarak benimseyişinin göstergesidir. Fotoğraf sanatında önemli olan fotoğrafı çeken kişinin dünya görüşü, kullandığı dil ve üslubudur. Fotoğraf, gerçeği görünür kılma ve gerçeği kavrama sanatıdır.