Hasan @17hasany

Çatalhöyük

Çatalhöyük, adını içinde barındırdığı
höyüklerden almaktadır. Yaklaşık 13
hektarlık bir alanı kaplayan Çatalhöyük,
yaklaşık 18 metrekarelik evlerden
oluşan bir yerleşim yeridir. Evler
genellikle çamurdan yapılmış ve yan
yana sıralanmıştır. Her evin sadece bir
kapısı vardır ve kapısı üzerinden çatıya
çıkılabilmektedir.

Çatalhöyük kazıları, bölgede yer alan
diğer yerleşim yerlerine göre oldukça
ilginç veriler ortaya koymuştur. Kazılarda
bulunan arkeolojik kalıntılar, dönemin
insanlarının hayat tarzı, inançları
ve kültürü hakkında önemli ipuçları
sunmaktadır. Örneğin, evlerin duvarlarında
bulunan resimler, dönemin insanlarının
hayvanlarla olan ilişkilerini ve inançlarını
yansıtmakta; insan kalıntılarındaki
işaretler ise dönemin tabuları ve törenleri
hakkında bilgi vermektedir.
Bugün Çatalhöyük, UNESCO Dünya
Mirası alanı olarak tanınmaktadır ve
dünya çapında birçok arkeologun ilgisini
çekmektedir.
Çatalhöyük kazıları, bölgede yer alan
diğer yerleşim yerlerine göre oldukça
ilginç veriler ortaya koymuştur. Kazılarda
bulunan arkeolojik kalıntılar, dönemin
insanlarının hayat tarzı, inançları
ve kültürü hakkında önemli ipuçları
sunmaktadır. Örneğin, evlerin duvarlarında
bulunan resimler, dönemin insanlarının
hayvanlarla olan ilişkilerini ve inançlarını
yansıtmakta; insan kalıntılarındaki
işaretler ise dönemin tabuları ve törenleri
hakkında bilgi vermektedir.
Bugün Çatalhöyük, UNESCO Dünya
Mirası alanı olarak tanınmaktadır ve
dünya çapında birçok arkeologun ilgisini
çekmektedir.