Mustafa @soydashdiu
"The price of anything is the amount of life you exchange for it." - The Green Mile (1999)

Türkçe: "Bir şeyin bedeli varsa, o da kendi değeri kadardır."