Mum çiçeği @11111
Ataerkil geleneğin dindeki yansımalarının sonucu olarak , dinin meşrulaştırıcı gücüyle cinsler arası rollerin ve farklılaşmaların, değerli ve üstün eğemen olan (erkek) cinsten aşağılanan ve ezilen bir (kadın) cinse , toplumsal yapının bütün katmanlarını oluşturacak şekilde kurulmsallaştırmıştır.
<div>Ataerkil geleneğin dindeki yansımalarının sonucu olarak , dinin meşrulaştırıcı gücüyle cinsle