kürşat @kursat_647
Destek olmak ve üzerine konuşmak için satın alın. Satın alıp okuyanlar ile online veya yüz yüze görüşüp konuşabiliriz. kursat4383@gmail.com